تبلیغات
اِسپَرلوس


اِسپَرلوس

جهان فانی و باقی،فدای شاهد و ساقی~~~که سلطانی عالم را طفیل عشق می​بینم

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید      قالب ساز آنلاین