تبلیغات
اِسپَرلوس - می خوانم ...


اِسپَرلوس

جهان فانی و باقی،فدای شاهد و ساقی~~~که سلطانی عالم را طفیل عشق می​بینم

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار ... فیــــروزه و الماس به آفــــاق بپاشی !
هرگز به تو دستم نرسد مـــاه بلندم ... اندوه بزرگیست چه باشی ، چه نباشی !


[ پنجشنبه 4 دی 1393 ] [ 12:52 ب.ظ ] [ Mirage m ] نظرات      قالب ساز آنلاین